Thursday, 25 July 2024

รัฐบาลเผยคืบหน้าแก้หนี้นอกระบบ ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๒๘,๒๕๓ ราย เร่งให้ครบทุกเคส

22 Apr 2024
70

“คารม” รองโฆษกรัฐบาล รายงานความคืบหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ล่าสุด ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๒๘,๒๕๓ ราย มูลหนี้ลดลง ๑,๐๘๔ ล้านบาท เผย “อนุทิน” กำชับทุกจังหวัดเร่งดำเนินการให้ครบวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว ๕๐,๘๓๐ ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ ๒๘,๒๕๓ ราย มูลหนี้ลดลงรวม ๑,๐๘๔.๐๘๖ ล้านบาท และมีกรณีที่เจ้าหนี้-ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดี ๓๘๕ คดี ส่วนจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้-ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากที่สุด ๕ ลำดับ คือ ๑. จังหวัดนครราชสีมา ๕,๑๕๖ ราย ๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔,๕๖๓ ราย ๓. จังหวัดสงขลา ๔,๓๘๐ ราย ๔. จังหวัดศรีสะเกษ ๓,๒๘๓ ราย๕. จังหวัดนครสวรรค์ ๒,๖๖๙ รายนายคารม กล่าวต่อไปถึงจังหวัดที่ดำเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มาลงทะเบียนครบ ๑๐๐% แล้ว ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดระนอง โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ ให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วและเป็นธรรม สำหรับประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ หรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ สามารถติดต่อผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้ ทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือโทรสายด่วน ๑๕๖๗ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอดทั้ง ๒๔ ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน.