Monday, 17 June 2024

"เพิ่มพูน" ถก สพท.เตรียมพร้อมเปิดเทอม ฟุ้งทิศทางการศึกษาเหมือนหุ้นขาขึ้น

24 Apr 2024
349

ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ว่า นโยบายต่างๆที่ตนและ รมช. ศึกษาธิการ ได้ทำมาจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระครูด้านการยกเลิกครูเวร การจัดงบประมาณจ้างนักการภารโรงในโรงเรียนที่ขาด ขอฝากให้ทุกคนทำงานเชิงบูรณาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากล ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่อยากให้ทุกคนช่วยกัน เพราะขณะนี้ทิศทางการศึกษาในยุคของตนกำลังไปได้ดีเปรียบเหมือนหุ้นกำลังขึ้นด้านนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการกล่าวว่า การเปิดภาคเรียนใหม่ปีนี้ถือเป็นภาคการศึกษาแรกในยุคของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ซึ่งทุกคนจะได้เห็นนโยบายใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยเฉพาะการยกเลิกครูเวร การเพิ่มงบอาหารกลางวันในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส การจ้างนักการภารโรง การปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ตนขอฝากสถานศึกษาให้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ทั้งเรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า การเตรียมสื่อการสอน พร้อมช่วยกันสอดส่องบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวดในการเข้ามาในโรงเรียน รวมถึงการเฝ้าระวังใช้สื่อโซเชียลว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จะเปิดภาคเรียนวันที่ ๑๖ พฤษภาคมนี้ จะเป็นปีแห่งการเรียนดีมีความสุข ขอให้ทุกโรงเรียนได้นำเรื่องเรียนดีมีความสุขสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยนโยบายต่างๆเรื่องลดภาระครูแบ่งเป็นสีเขียวและสีเหลือง ซึ่งนโยบายสีเขียวคือ ดำเนินการสำเร็จเร็วคือ ยกเลิกครูเวร การจ้างนักการภารโรง และการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ซึ่งตนจะจัดงบประมาณให้ ๑๐๐ ล้านบาท ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็ก ๘๐ คนลงมา ๙,๗๐๐ แห่ง ส่วนนโยบายสีเหลืองอยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น โรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน โดยอนาคตจะขยายไปยังโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้วย นอกจากนี้ตนเตรียมจะเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเพิ่มงบอาหารเช้าให้แก่นักเรียนด้วย ที่สำคัญฝาก สพท.เร่งการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู และการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและผู้บริหารโรงเรียนให้เสร็จก่อนภาคเรียนใหม่นี้ ส่วนการเบิกจ่ายงบฯปี ๖๗ ให้โรงเรียนและเขตพื้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบฯด้วย.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่