Monday, 17 June 2024

กรมควบคุมโรคเตือนเฝ้าระวังเปิดเทอมไข้หวัดใหญ่พุ่ง

25 Apr 2024
49

จากการแถลงข่าว “เกาะติดสถานการณ์โรค และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา” พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า จากเหตุปะทะรุนแรงตรงข้ามฝั่งไทยบ้านวังตะเคียนใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก ทำให้มีการอพยพเข้ามาอยู่ในค่ายลี้ภัย ซึ่งระบบสาธารณสุขไทยมีการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในค่ายลี้ภัยอยู่แล้ว ข้อมูลช่วงวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายนที่ผ่านมา มีผู้รับบริการ ๑๔๒ ราย จากผู้อพยพในค่าย ๙๐๖ ราย พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ๒๒ ราย ตาแดง ๑ ราย โรคทั่วไป ๑๑๖ ราย และทำแผล ๓ ราย การประเมินการรับวัคซีน ๓๐ ราย พบได้รับครบ ๒๔ ราย การตรวจคัดกรองโรคมาลาเรีย ๒๘๙ ราย พบเชื้อมาลาเรียชนิด PV ๑ ราย เป็นเด็กชายอายุ ๑๐ ปีได้รับการรักษาแล้ว แนะนำให้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด จัดสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ จัดระบบเก็บขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาล อาหารที่ทานต้องปรุงสุกใหม่ ทั้งนี้ได้เฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้างตามชายแดนด้วยพญ.จุไรกล่าวด้วยว่า สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งต้นปี ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยจำนวนมาก แต่แนวโน้มโดยรวมขณะนี้ลดลง กลุ่มที่พบป่วยส่วนใหญ่เด็กอายุ ๐-๔ ปี อย่างไรก็ตามช่วงเดือน พฤษภาคมจะเริ่มเปิดภาคเรียนและเข้าสู่ฤดูฝน จำนวนผู้ป่วยอาจจะเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากอาการโรคใกล้เคียงกับโควิด-๑๙ ส่วนโรคไข้เลือดออกพบจำนวนผู้ป่วยสูงตั้งแต่ต้นปี ขณะนี้เริ่มลดลง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กแต่ก็พบในผู้ใหญ่และผู้มีโรคประจำตัวด้วยด้าน นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ โฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวว่า สถานการณ์โรคลมร้อนช่วง มี.ค.-เมษายน๒๕๖๗ เพียง ๒ เดือน พบผู้เสียชีวิตแล้ว ๓๐ ราย เทียบปี ๒๕๖๖ ช่วง มี.ค.-มิ.ย. รวม ๔ เดือน พบเสียชีวิต ๓๗ ราย ปีนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๒ เท่า กลุ่มเสี่ยงเป็นผู้สูงอายุ เด็กเล็กวัยทารกถึงอนุบาลเนื่องจากระบบระบายอากาศในร่างกายยังไม่สมบูรณ์ กลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคอ้วน เป็นต้น รวมถึงอาชีพเสี่ยงทั้งในกลุ่มคนทำงานกลางแจ้ง ทหาร ตำรวจ รปภ. จึงควรลดหรือเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ดื่มน้ำระหว่างวันอย่างน้อย ๒-๔ แก้ว/ชั่วโมง เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และคาเฟอีน สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี สังเกตอาการให้ดีหากหมดสติให้รีบนำส่งโรงพยาบาล.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่