Monday, 17 June 2024

ชวนผู้กู้ กยศ. ถูกดำเนินคดีปี ๕๗ ที่ยังมีหนี้ค้าง “ปรับโครงสร้างหนี้” ปลดภาระผู้ค้ำ

25 Apr 2024
45

รัฐบาลเชิญชวน ผู้กู้ยืม กยศ. ถูกดำเนินคดีในปี ๒๕๕๗ ที่ยังมีภาระหนี้ค้าง ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระอีก ๑๕ ปี ปลดภาระผู้ค้ำประกันให้พ้นจากความรับผิดวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ นายคารม พรพลกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืมนั้น จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้กู้ยืมที่ กยศ. ดำเนินคดีในช่วงปี ๒๕๕๗ ยังมีภาระหนี้ค้าง กยศ. จึงขอเชิญผู้กู้ยืมกลุ่มนี้ติดต่อปรับโครงสร้างหนี้ ให้ได้มีโอกาสผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่ เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้อีก ๑๕ ปี และผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยในกรณีนี้ กยศ. อาจจำเป็นต้องบังคับคดีไว้ก่อนเพื่อป้องกันการขาดอายุความ แต่จะงดการขายทอดตลาดไว้ ขอให้ผู้กู้ยืมกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องกังวลใจ “สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืน กยศ. เป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และต้องชำระภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ ปี โดยในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้น กยศ. จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด”นายคารม ระบุต่อไปว่า ผู้กู้ยืมสามารถเข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้ที่งาน มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี และวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ กรุงเทพฯ หลังจากนั้น จะมีการจัดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ยืมสามารถเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่ กยศ. ทุกวัน โดยสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th