Monday, 17 June 2024

ยอดโควิด-๑๙ ยังเพิ่มหลังสงกรานต์ รัฐบาลห่วงประชาชน แนะสวมหน้ากากในที่แออัด

25 Apr 2024
46

“เกณิกา” เผย รัฐบาลห่วงใย หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มมากขึ้นหลังสงกรานต์ แนะสวมหน้ากากในที่แออัด และขอให้มั่นใจโรงพยาบาลทุกแห่งมีความพร้อมรับมือผู้ป่วยวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของโรคโควิด-๑๙ ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งปัจจุบันโควิด-๑๙ เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อม กำชับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค รายงานว่า โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔-๒๐ เมษายน ๒๕๖๗) พบผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน ๑,๐๐๔ ราย เฉลี่ย ๑๔๓ รายต่อวัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ พบผู้ป่วยมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยมีผู้ป่วยอาการรุนแรงปอดอักเสบ ๒๙๒ ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ ๑๐๑ ราย และเสียชีวิต ๓ ราย โดยผู้เสียชีวิตทุกรายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีโรคเรื้อรัง (๖๐๘) “รัฐบาลอยากให้ประชาชนมั่นใจว่า โรงพยาบาลทุกแห่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เตียงรองรับผู้ป่วยเวชภัณฑ์ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้ประชาชนเน้นสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และจำเป็นต้องล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการคล้ายหวัด ควรตรวจ ATK ที่บ้าน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ หากผลตรวจเป็นบวก (ATK ขึ้น ๒ ขีด) ให้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และพบแพทย์โดยเร็วเมื่อมีอาการหายใจลำบาก” สำหรับกลุ่ม ๖๐๘ คือกลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม ๗ โรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หากมีอาการคล้ายหวัด และผลตรวจ ATK เป็นบวก ควรสวมหน้ากากและรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา เพื่อลดโอกาสในการเกิดอาการรุนแรง อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒