Monday, 17 June 2024

เชื้อ “ไวรัสโรตา-ไวรัสโนโร” ต้นเหตุทำท้องร่วงที่สุพรรณบุรี

25 Apr 2024
54

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากเหตุการณ์การระบาดของโรคอุจจาระร่วงเป็นกลุ่มก้อนจากงานสงกรานต์อุโมงค์น้ำที่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งพบผู้ป่วยช่วงอายุ ๒-๑๔ ปี มีอาการอาเจียน ถ่ายเป็นน้ำ ถ่ายเหลว ปวดท้อง มีไข้ ถ่ายมีเลือดปน อ่อนเพลีย บางรายมีอาการผื่นคันตามตัวหลังจากเล่นอุโมงค์น้ำ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สุพรรณบุรี ได้ทำการสอบสวนโรค เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ เพื่อส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยเทคนิค Multiplex Real-time PCR ซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อก่อโรคกลุ่มอาการอุจจาระร่วงได้พร้อมกัน ๑๙ ชนิดผลการตรวจตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วยทั้งหมด ๑๙ ราย พบผลบวกเชื้อไวรัสโรตาทุกราย นอกจากนี้ มี ๑๔ รายจาก ๑๙ รายนี้ พบผลบวกเชื้อไวรัสโรตาร่วมกับไวรัสโนโร ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประสานแจ้งผลตรวจยืนยันไปยังกรมควบคุมโรคและ สสจ.สุพรรณบุรีแล้ว เพื่อขยายผลการเฝ้าระวังการระบาด ลดการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงต่อไปนพ.ยงยศกล่าวว่า การระบาดครั้งนี้ สสจ.สุพรรณบุรีได้เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจหาสาเหตุ หรือแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคดังกล่าวด้วย ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ และจะทดสอบสายพันธุ์ไวรัสที่เป็นสาเหตุการระบาดครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนหรือมาตรการป้องกันอื่นๆ.อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่