Wednesday, 22 May 2024

เตือนอย่ากดรับ SMS แอบอ้าง พม.รับสมัครทำงานออนไลน์ ชี้เป็นมิจฉาชีพ

20 Dec 2023
52

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตือนภัยอย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพส่ง SMS แอบอ้าง พม.รับสมัครทำงานออนไลน์ แนะอย่ากดรับข้อความดังกล่าวอย่างเด็ดขาดวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ระบุว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครพนักงานพัฒนาสังคม ทำงานออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ สมัครได้ที่ … นั้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งเป็นการแอบอ้างของมิจฉาชีพ ทั้งนี้ ขอเตือนภัยประชาชนทุกคนอย่าหลงเชื่อ และอย่ากดรับข้อความดังกล่าวอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือประสบปัญหาทางสังคมและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. ๑๓๐๐ บริการฟรี ๒๔ ชั่วโมง