Wednesday, 22 May 2024

ป.ป.ช. เปิดเซฟ “ปานปรีย์-คู่สมรส” รวย ๑๖๑ ล้าน นาฬิกาหรู ๑๓ เรือน

28 Dec 2023
54

ป.ป.ช. เปิดเซฟ “ปานปรีย์” รองนายกฯ และรมว.ต่างประเทศ รวย ๑๖๑ ล้าน นาฬิกาหรู ๑๓ เรือน พระพุทธรูปนาคปรก สมัยนครวัด ๕ ล้าน เครื่องประดับเพียบ มูลค่ารวม ๒๕ ล้านวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๖ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน ๑๓ ราย ซึ่งมีบุคคลที่น่าสนใจคือ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรณีเข้ารับตำแหน่ง โดยยื่นบัญชีทรัพย์สินของตนเอง และคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม ๑๖๑,๗๕๗,๖๖๙ บาท มีหนี้สิ้น ๓๗๕,๐๕๘ บาทนายปานปรีย์ แจ้งมีทรัพย์สิน ๔๑,๘๒๖,๔๒๗ บาท ประกอบด้วย เงินสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินฝาก ๑๐ บัญชี จำนวนเงินรวม ๒๑,๗๐๕,๖๐๖ บาท ยานพาหนะ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท สิทธิและสัมปทาน ๒,๒๓๒,๘๒๑ บาท และทรัพย์สินอื่น ๑๓,๓๘๘,๐๐๐ บาทส่วน นางปวีณา พหิทธานุกร คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน ๑๑๙,๙๓๑,๒๔๒ บาท ประกอบด้วย เงินสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินฝากจำนวน ๗ บัญชี จำนวนเงิน ๖,๗๕๕,๕๑๓ บาท เงินลงทุน ๗,๔๕๐,๖๘๖ บาท ที่ดิน ๔๙,๒๙๑,๕๐๐ บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยานพาหนะ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สิทธิสัมปทาน ๔,๖๘๓,๕๔๒ บาท ทรัพย์สินอื่น ๓๖,๒๕๐,๐๐๐ บาทโดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจ คือ นาฬิกาหรูจำนวน ๑๓ เรือน อาทิ นาฬิกา PATEK PHILIPPE ล้อมเพชรสายทองคำขาว มีมูลค่ารวม ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท พระพุทธรูป-รูปหล่อ จำนวน ๒๙ องค์ อาทิ พระพุทธรูปนาคปรก สมัยนครวัด มูลค่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พระพุทธรูปแก้วมรกตเศียรทองคำ มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มูลค่ารวม ๑๐,๑๐๘,๐๐๐ บาทเครื่องประดับต่างๆ อาทิ แหวนเพชร ๓ กะรัต สร้อยคอเพชรรูปดอกไม้ล้อมเพชร ต่างหูไพลินรวม ๒๕,๕๒๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ นายปานปรีย์ แจ้งมีรายได้ต่อปี ๓,๐๕๗,๖๙๑ บาท รายจ่ายต่อปี ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท