Thursday, 23 May 2024

นายกฯ ย้ำ แลนด์บริดจ์ เพิ่มโอกาสเศรษฐกิจไทย ประเมิน EIA-EHIA รอบคอบ

30 Dec 2023
55

นายกฯ ย้ำ โครงการแลนด์บริดจ์ เพิ่มโอกาสเศรษฐกิจไทย ดึงนักลงทุน ต่างประเทศ-พัฒนาจังหวัดใกล้เคียง ยืนยันประเมิน EIA-EHIA รอบคอบ เพิ่มโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ระยะยาว         วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สื่อต่างประเทศได้ รายงานนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนิเคอิ โดยย้ำถึงโครงการแลนด์บริดจ์เป็นการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ สร้างการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ มีเครือข่ายท่อส่งน้ำมัน และก๊าซ ครอบคลุมการสร้างท่าเรือน้ำลึก ที่จ.ระนอง และชุมพร ซึ่งท่าเรือทั้ง ๒ แห่งเชื่อมต่อกับทางด่วน และทางรถไฟทางคู่ แต่ละท่าเรือจะมีขีดความสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานได้มากถึง ๒๐ ล้านตู้ต่อปี เพิ่มโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ระยะยาว และสอดคล้องกับนโยบายการทูตทางเศรษฐกิจเชิงรุกของรัฐบาล ที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า และผู้คนที่เพิ่มขึ้น ระหว่างตะวันออก และตะวันตกมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย โดยจะเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลที่มีศักยภาพ เพิ่มเติมจากช่องแคบมะละกา เมื่อสร้างเสร็จ จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ประมาณ ๔ วัน ช่วยลดต้นทุนการขนส่งลงได้ราวร้อยละ ๑๕ นายชัย กล่าวว่า นายกฯ ยังยืนยันว่า ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพนั้น จะต้องผ่านกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ทั้ง EIA และ EHIA อย่างรอบคอบก่อน ส่วนร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องควบคุมการจัดเตรียมการให้บริการ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิในที่ดินภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่วางแผนไว้ที่ท่าเรือใหม่ หลักเกณฑ์สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ และสิ่งจูงใจด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การพำนัก และใบอนุญาตทำงาน เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบโครงการโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานจะบูรณาการร่วมกันโดยนายกฯ ย้ำว่า แผนการก่อสร้างในระยะแรก จะเริ่มในเดือน ก.ย. ๖๘ จนถึงเดือน ต.ค. ๗๓ สามารถประมูลโครงการได้ ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. ๖๘ โดยคาดว่า โครงการแลนด์บริดจ์ จะสร้างเม็ดเงินให้ประเทศไทย และเพิ่มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สร้างการจ้างงาน รวมถึงสร้างโอกาสการพัฒนาใหม่ๆ ในจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ของประเทศด้วย