Sunday, 19 May 2024

"จุลพันธ์" ย้ำ เหตุเปลี่ยนแหล่งที่มา "ดิจิทัลวอลเล็ต" เป็น พระราชบัญญัติกู้เงิน

03 Jan 2024
65

“จุลพันธ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการคลัง แจงยิบ เหตุผลปรับเปลี่ยนแหล่งที่มา “ดิจิทัลวอลเล็ต ๑ หมื่นบาท” เป็น พระราชบัญญัติกู้เงิน แทน บรรจุในงบปี ๖๗ ยัน รัฐบาลพร้อมรับทุกข้อสังเกต งบฯ ปี ๖๗ ที่เป็นประโยชน์จาก สส.ไปปรับแก้ เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. วันที่ ๓ ม.ค. ๖๗ ที่รัฐสภา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการคลัง ชี้แจงข้อสงสัยของสามชิก สส.ในสภา เรื่องร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ว่า ในส่วนงานราชการ พวกเราได้จดและบันทึกและได้รับข้อสังเกตเหล่านั้นไปพิจารณา แน่นอนเป็นภาระของพวกเราทุกคนที่จะนำไปปรับแก้ ปรับลด ส่วนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เราขอน้อมรับไว้ ส่วนที่เป็นเรื่องวาทกรรมเราคงไม่ไปตอบ ทั้งเรื่อง “เป็ดง่อย” หรืออะไรต่างๆนายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า กลไกเรื่องงบประมาณปี ๒๕๖๗ คือ ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะนำไปใช้เพื่อประชาชน เป็นกลไกสำคัญแก้ปัญหา แต่ก็มีกลไกสำคัญอื่นๆ ในการแก้ปัญหาอีกนอกจากเรื่องงบประมาณปี ๒๕๖๗ มันยังมีการแก้ไขปัญหาอีกมากมายจากการใช้เงินของภาครัฐที่ไม่เกี่ยวงบประมาณ อย่างเรื่องการลดราคาพลังงาน เรื่องงบแก้รัฐธรรมนูญ หรือทำประชามติ อะไรก็ไม่มีในเล่มขาวคาดแดงของภาครัฐจึงไม่ปรากฏอยู่ เพราะยังไม่มีหน่วยงานใดขอมาได้ เพราะยังไม่มีโครงการเข้ามาสุดท้ายเมื่อมีคำสั่งจาก คณะรัฐมนตรีจึงจะมีคำขอเข้ามา ใน คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติงบประมาณได้ ยืนยันรัฐบาลมีความจริงใจ และมีงบประมาณเพียงพอส่วนที่ตั้งคำถามว่า งบประมาณ ๖๗ ฉบับนี้ไม่มีความแตกต่างจากรัฐบาลก่อนหน้า รัฐมนตรีช่วยว่าการคลัง กล่าวยอมรับว่า มันก็เป็นเช่นนั้นจริง เพราะมีการส่งต่อเรื่องบางอย่างต่อเนื่องมา ซึ่งเราไม่สามารถไปปรับออกได้ แต่อย่างไรก็ตามมีการปรับแก้ครับ วันแรกที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลก็มีการสั่งให้ปรับแก้ อย่างกลไกงบประมาณ ๑ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ ๑.๔ ล้านล้านบาท หมายความว่าต้องบรรจุ ๒ ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน ตาม พระราชบัญญัติประระมาณปี ๒๕๖๑ เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๓. ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ๕ แสนล้านบาทถ้วน ทั้งหมดประมาณ ๒.๕ ล้านล้านไปแล้ว ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการได้เพื่อประโยชน์ประชาชน ๑.๕ ล้านล้านบาทเศษ เป็นค่าใช้จ่ายที่นายกฯ แถลงไปแล้ว ทั้งลดหนี้สินส่วนเรื่องกองทุนเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม เป้าหมาย ๑.๕ หมื่นล้านบาท เราจะมีการเติมเงินเข้าไปเป็นจังหวะจะโคน คงไม่สามารถเติมเข้าไปในครั้งเดียวได้เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ ยืนยันจะเกิดขึ้นแน่นอนใน ๒-๓ ปีข้างหน้านายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า กรณี “เงินดิจิทัลวอลเล็ต” ขอเรียนว่า มีการปรับเปลี่ยนเรื่องแหล่งที่มาของเงินจริงๆ กลไกในการเปลี่ยนเพราะรัฐบาลอยากสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สาเหตุแรกที่เปลี่ยนเป็น พระราชบัญญัติกู้เงิน เพราะในการใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นการเปลี่ยนมือจากภาครัฐใช้เปลี่ยนเป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กลไกเหมาะสม คือ หาแหล่งเงินใหม่ ควรมีแหล่งเงินจากภายนอกเข้ามา เพื่อเติมเม็ดเงิน เราต้องการเติมเงินส่วนหนึ่งขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจของไทย ดังนั้นกลไกเปลี่ยนไปจริง จึงไม่เห็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ในงบประมาณปี ๖๗.