Wednesday, 22 May 2024

"วุฒิพงศ์" จี้ รัฐบาล จัดงบฯ ปรับปรุงขนส่งสาธารณะต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น

05 Jan 2024
50

“วุฒิพงศ์ ทองเหลา” สส.ปราจีนบุรี พรรคชาติพัฒนากล้า ชี้ รัฐบาลเศรษฐา จัดงบฯ ปี ๖๗ ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะต่างจังหวัดทั่วประเทศให้มากขึ้น เพื่อประชาชนจะได้มีความสุข วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๐๙.๔๒ น. ที่รัฐสภา นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา สส.ปราจีนบุรี พรรคชาติพัฒนากล้า อย่างที่ทราบ กระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลัก คือการจัดทำการขนส่ง ทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ เป็นหลัก หากผ่างบประมาณกระทรวงคมนาคม พบว่า งบฯ กว่า ๗๐% หมดไปกับการก่อสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ซึ่งไม่ก็แปลกอะไร แต่ต้องถามว่า นโยบายขนส่งสาธารณะ”โดยเฉพาะในส่วนการขนส่งสาธารณะที่ดีในต่างจังหวัด ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นในต่างจังหวัด ยกตัวอย่าง จ.ปราจีนบุรี บ้านผม เหลือการขนส่งรถเก่าๆ ไม่กี่คัน ที่จะส่งเด็กนักเรียนไปเรียนในเมือง แต่สำหรับคนสูงอายุ ต้องไหว้วานลูกหลานไปส่งในเมือง ถามว่า แล้วประชาชนจะมีความสุขได้อย่างไร” นายวุฒิพงศ์ กล่าว…