KNSOFT IT SOLUTIONS

Developing and analyzing possible alternative actions of solution.

FUNBOX

อุปกรณ์เครือข่ายเผยแพร่มัลติมีเดียบนรถโดยสาร คือระบบอินทราเน็ตขนาดเล็ก ไร้สาย ผ่านไวไฟ สร้างเพื่อรองรับการชมวีดีไอผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อกับไวไฟได้เป็นหลัก โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการใช้งานทั้งแบบต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าชมและไม่ใช้รหัสผ่านก็ได้ ตัวอุปกรณ์จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับรถโดยสารหรือยาพาหนะอื่นๆได้เช่น เรือ ระบบไม่มีการติดต่อใดๆกับอินเตอร์เน็ต ทำงานได้ด้วยตัวอย่าง ด้วยหลักการนี้ทำให้สัญญาณขอผู้ใช้งานกับอุปกรณ์เดินทางไปด้วยกัน ตัดปัญหาสัญญาณขาดหายขณะรับชมวีดีโอหรือบริการมัลติมีเดียอื่นๆ ที่สำคัญไม่เสียค่าอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์ AIS DTAC หรือ TRUE เล่นได้แม้ไม่มีซิมการ์ด

แนวคิดเนื่องจากไฟล์วีดีโอส่งผ่านอาศัยโครงข่ายโทรศัพท์ขณะรถเคลื่อนที่บางครั้งพบจุดอับสัญญาณทำให้การเล่นไฟล์วีดีโอพบปัญหาติดขัดดังภาพ

แนวทางแก้ปัญหาคือเอาไฟล์วีดีโอเตรียมรอไว้ในอุปกรณ์และส่งผ่านให้ผู้ใช้งานผ่านไวไฟโดยอุปกรณ์วิ่งไปพร้อมกับตัวรถแก้ปัญหาจุดอับสัญญาณ
อนุสิทธิบัตร (เลขที่คำขอ 1603000111)